تلفن همراه فروش

علاوه بر 30  خط ارتباطی 02144040800 خطوط همراه زیر نیز آماده پاسخگویی به مشتریان محترم می باشند:

همراه مدیر فروش : 8996-224-0912

همراه کارشناسان فروش: 7010-788-0910

همراه کارشناسان فروش:  7020-788-0910

همراه کارشناسان فروش:  7030-788-0910

همراه کارشناسان فروش:  7040-788-0910

همراه کارشناسان فروش: 7742-788-0910

همراه کارشناسان فروش:  7748-788-0910

همراه مدیر واحد توزیع مرکزی : 7735-788-0910

امیدواریم خرید از نید صنعت تجربه ای لذت بخش و خوشایند برای شما باشد.

نید صنعت

پشتیبانی معتبر!