پرداخت مجزا

مشتریان گرامی

لطفا اطلاعات و مبلغ مورد نظر خود را در فرم زیر وارد نمایید. با کلیک روی گزینه پرداخت، به درگاه اینترنتی نید صنعت متصل شده و پس از پرداخت، کد رهگیری دریافت می نمایید.

امیدواریم خرید از نید صنعت تجربه ای لذت بخش و خوشایند برای شما باشد.

نید صنعت

پشتیبانی معتبر!